Việt Nam chính thức phê chuẩn Hiến chương ASEAN: Hướng tới một ASEAN hùng mạnh

Ngày 6-3-2008, Chủ tịch nước CHXNCNVN Nguyễn Văn Triết đã ký phê chuẩn Hiến chương ASEAN. Và ngày 14-3-2008, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã ký thư phê chuẩn tới tổng thư ký ASEAN. Việt Nam trở thành nước thứ 5 trong ASEAN phê chuẩn Hiến chương ASEAN sau Sin-ga-po, Bru-nây, Lào và Ma-lai-xi-a...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đình Hiệp
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!