Giáo trình luật lao động Việt Nam

Giáo trình được biên soạn dựa trên Bộ luật lao động do Quốc hội thông qua ngày 23-6-1994 gồm 14 chương. Ngoài việc trình bày những kiến thức cơ bản của pháp luật lao động, sách còn cung cấp một số thông tin có tính chất lý luận, giúp độc giả và học viên trường luật có thể nghiên cưú học tập...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 Gi-108t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn