Trích dẫn APA

Vương Hà. 20 công trình tiêu biểu cho kiến trúc thời kỳ đổi mới.

Chicago Style Citation

Vương Hà. 20 Công Trình Tiêu Biểu Cho Kiến Trúc Thời Kỳ đổi Mới.

Trích dẫn MLA

Vương Hà. 20 Công Trình Tiêu Biểu Cho Kiến Trúc Thời Kỳ đổi Mới.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.