Dầu lửa - thử thách của thế giới

Dự báo giữa TK21 tỷ lệ tăng dân sô của thế giới sẽ lên 9 tỷ người, số người sử dụng ô tô, máy bay cũng tăng tốc; năng lượng dự trữ đã cạn kiệt và sẽ xảy ra những cuộc chiến để tranh giành năng lượng trên khắp thế giới......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Việt Khuê
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!