Khi nông dân được nhận lương hưu

Về xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên chúng ta thấy một điển hình mới, đó là một sáng kiến gây quỹ để nông dân được nhận lương hưu đang nhận được sự đồng thuận cao và hợp lòng dân. Đây là ý tưởng cần có sự điều chỉnh của pháp luật...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nhị Lê
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!