An ninh kinh tế ASEAN và vai trò của Nhật Bản

Tài liệu đưa ra những khái niệm về an ninh và an ninh kinh tế, nghiên cứu về vấn đề an ninh kinh tế ASEAN và vai trò của Nhật Bản đối với an ninh kinh tế ASEAN

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Trung tâm kinh tế châu á-Thái Bình Dương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 337 A105n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn