Sức sống bất diệt của chủ nghĩa Mác

Kỷ niệm 190 ngày sinh của Các Mác, xã luận báo Nhân dân đánh giá cao cuộc đời và sự nghiệp của C.Mác đối với phong trào giải phóng nhân loại trên toàn thế giới và nhân dân Việt Nam. Học thuyết của Mác vẫn đồng hành có sức sống bất diệt cho các thế hệ mai sau...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!