Một học thuyết có giá trị trường tồn

Kỷ niệm 190 năm ngày sinh Các Mác (5/5/1818--5/5/2008), bài viết về sức sống bất diệt của học thuyết Mác trong quá khứ, hiện tại và tương lai của lịch sử nhân loại

Lưu vào:
Tác giả chính: Đức Vượng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!