Con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn: Sách tham khảo\

Sách đề cập đến lý luận và quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đồng thời đánh giá khái quát thực trạng nông nghiệp, nông thôn nước ta hiện nay; những nhân tố tác động, nội dung của con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đề xuất mục tiêu giải pháp, chính sách cụ thể...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu, Hữu Quý
Đồng tác giả: Nguyễn, Kế Tấn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.1 C430đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn