Thu hẹp diện không chịu thuế giá trị gia tăng

Tại kỳ họp thứ 3, QHK12, ngày 7-5-2008, các ĐBQH góp ý dự thảo luật Thuế TNDN, và nhấn mạnh cần quan tâm đến người lao động để họ không bị thiệt thòi, đặc biệt là thuế suất đối với hàng hoá nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Việt Lan
Đồng tác giả: Ngọc, Quang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Tại kỳ họp thứ 3, QHK12, ngày 7-5-2008, các ĐBQH góp ý dự thảo luật Thuế TNDN, và nhấn mạnh cần quan tâm đến người lao động để họ không bị thiệt thòi, đặc biệt là thuế suất đối với hàng hoá nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp