Bước vào thế kỷ 21 - Hành động tự nguyện và chương trình nghị sự toàn cầu: Sách tham khảo\

Với 4 phần, tác giả phân tích, so sánh quan điểm lấy tăng trưởng làm trọng tâm phát triển xã hội và lấy con người làm trung tâm để luận chứng một loạt các vấn đề trên bình diện quốc tế: làm thế nào để người nghèo trên thế giới có thể tạo mưu cầu cuộc sống hạnh phúc, sống bình đẳng và được hưởng quyề...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: David C. Korten
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9 B557v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn