Nga sắp hết dầu mỏ?

Nga cảnh báo về nguồn tài nguyên dầu đang bị cạn kiệt, và đã phải giảm sản lưọng khai thác cho dù phát hiện thấy một số mỏ dầu mới

Lưu vào:
Tác giả chính: Anh Văn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!