Vesak - tạo hiệu ứng và niềm tin vào các giá trị tốt đẹp của Phật giáo

Kể từ ngày 15-12-1999 Đại hội đông Liên hợp quốc khóa 54 đã chính thức công nhân Đại lễ Phật đản-Vesak là ngày lễ hội văn hóa, tôn giáo. Đại lễ Vesak LHQ 2008 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà nội từ ngày 13 đến 17-5-2008. Giáo hội Phật giáo Việt nam đang tích cực chuẩn bị tốt về mọ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đình Phùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!