Xây dựng hạ tầng cơ sở nông thông trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam\

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Hoài Nam
Tác giả tập thể: Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia
Đồng tác giả: Lê, Cao Đoàn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2001
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 307.7 X126d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn