Thi đua cho dân sinh hạnh phúc

Kỷ niệm 60 năm ngày Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2008), bài giới thiệu lịch sử ra đời và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!