Không nên suy diễn và xuyên tạc lịch sử

Nội dung góp ý về loạt bài về Thiền sư Lê Mạnh Thát và những phát hiện lịch sử chấn động của tác giả Hoàng Hải Vân. Theo tác giả, không nên suy diễn và xuyên tạc lịch sử dân tộc theo ý muốn chủ quan vì bất kỳ lý do nào, vì lịch sử không cho phép ai được làm điều đó...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Trọng Hiền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!