Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, thực hiện thắng lợi các vấn đề quan trọng mà Hội nghị T.Ư đã quyết định

Toàn văn bài phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại buổi bế mạc Hội nghị BCHTW lần thứ 7 khoá X ngày 17-7-2008

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!