Cuộc tranh chấp ngôi đền Preah Vihear

Ngôi đền Preah Vihear xây dựng từ thế kỷ thứ 11 được tổ chức UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới. Hai nước Thái Lan và Cămpuchia tranh chấp ngôi đền này đã kéo dài nhiều thập niên qua; sự việc như lửa đổ thêm dầu hai bên đưa vấn đề này ra Toà án Quốc tế thậm chí còn đe dọa dùng vũ lực...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!