Rác hay không rác?

Vụ nhập 18 container với trên 400 tân phế liệu hôi thối về cảng Đà Nẵng, điều đáng lưu ý là sự việc rõ như ban ngày, nhưng các cơ quan chức năng, như: Hải quan, Sở tài nguyên môi trường vẫn đổ lỗi cho nhau về công tác giám định rác hay không rác, độc hại hay không độc hại......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!