Vị tướng cầm bút

Nghe tin Thượng tướng Hoàng Minh Thảo ra đi làm cho giới sử học xúc động vì đã mất một đồng nghiệp đàn anh. Bài giới thiệu về sự nghiệp và những cống hiến của thượng tướng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong lĩnh vực sử học, ông đã để lại cả pho lịch sử quân sự oai hùng cho...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Trung quốc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!