Xử lý triệt để việc Công ty Vedan gây ô nhiễm môi trường

Tại cuộc họp báo về việc Công ty Vedan gây ô nhiễm môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẳng định công ty Vedan đã giải quyết việc làm cho nhân dân, đóng góp kinh tế tăng trưởng cho VN, nhưng tất cả những đóng góp đó không đủ phục hồi lại cho thiệt hại môi trường mà công ty đã gây r...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!