Đề nghị đình chỉ hoạt động của Vedan

Theo Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, năm nào cũng có đoàn thành tra về môi trường vào làm việc với Vedan, tuy nhiên mỗi lần thanh tra như vậy đều báo trước một tuần, nên đã tạo điều kiện để Vedan cho toàn bộ nước thải chạy qua hệ thống xử lý chất thải. Do vậy lần nào kiểm tra cũng tốt. Đây thực chất là...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!