Muốn đoàn kết tốt, trước hết phải tôn trọng pháp luật

Về sự kiện Tòa Tổng giám mục Hà Nội, ông Ngô Quang Kiệt, khiếu kiện về nhà đất và việc giải phóng mặt bằng để xây dựng công viên tại khu vực 42 Nhà Chung, Hà Nội đã thiếu tinh thần xây dựng, không tồn trọng pháp luật, làm tổn hại đến khối đại đoàn kết dân tộc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngọc Tân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!