Cơ cấu tổ chức của ASEAN - Từ tuyên bố Băng cốc đến Hiến chương

Giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức của ASEAN trước khi có Hiến chương và tổ chức của ASEAN hiện nay theo Hiến chương ASEAN: từ Hội nghị cấp cao (Summit); Hội đồng điều phối; các Hội đồng cộng đồng; các cơ quan chuyên ngành cấp Bộ trưởng; Tổng thư ký và Ban thư ký......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Minh Tiến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!