Cú sốc từ Hạ viện Mỹ

Sự thất vọng của cả Tổng thống Mỹ lẫn lãnh đạo hai đảng tại Quốc hội và các nhà đầu tư trên phố Wall đều bất ngờ khi Hạ viện Mỹ ngày 29-9-2008 bác bỏ kế hoạch cứu nguy tài chính trị giá 700 tỷ USD...

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Đình Bì
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!