Ra khỏi nhà... là ô nhiễm

Báo động tình trạng ô nhiễmm môi trường tại tp.Hà Nội bởi hầu hết các con sông đều bị chết vì lượng nước thải, rác thải. Nguy hại nhất là nước thải của 91 bệnh viện, 232 cơ sở y tế và chất thải công nghiệp chưa được kiểm soát...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tuấn Việt
Đồng tác giả: Vũ, Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!