Xây dựng Thủ đô phát triển toàn diện, bền vững

Bài phát biểu của Bí thư thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá những thành tựu kinh tế-xã hội của thủ đô, nhân kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2008) và nêu rõ các mục phát triển KT-XH năm 2010, 2015 và 2020

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Quang Nghị
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!