Số liệu thống kê nông-lâm nghiệp-thuỷ sản Việt Nam 1975-2000

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Tổng cục thống kê
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 2000
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 315.97 S450l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn