Triệu đô là triệu đô nào?

Xung quanh một tin bịa đặt về giá trị một ngôi nhà cổ được trả giá tới triệu đô, rồi còn thêu dệt trở thành một tin đồn thiếu căn cứ làm nhiều độc giả tin đó là sự thật. Ngôi nhà cổ đó của gia đình ông Nguyễn Văn Trang, quê huyện Yên phong, tỉnh Bắc ninh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Doãn Hoàng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!