Hiến chương ASEAN được phê chuẩn

Ban thư ký ASEAN ngày 21-10-2008 cho biết, tất cả các nước thành viên đã phê chuẩn bản Hiến chương mang tính lịch sử của Hiệp hội các nước Đông nam Á. Indonêxia, nước thứ 10 đã phê chuẩn bản Hiến chương này vào ngày 21-10-2008. Bản Hiến chương sẽ có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ văn k...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Linh Huy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!