Khai thác Bô xít trên Tây Nguyên - Những vấn đề đã được cảnh báo

Việc quá nhiều dự án khai thác quặng Bô xít đã và đang chờ phê duyệt, quy trình khai thác, sơ chế và xuất thô cũng như những tác động đến môi trường và các vấn đề văn hoá xã hội đã được đặt ra thảo luận tại Hội thảo khoa học do tập đoàn TKV phối hợp với tỉnh Đăk Nông tổ chức...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!