Muốn làm Tổng thống Mỹ?

Bài giới thiệu về cách thức và quy trình tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ, và bảng sơ đồ phân chia quyền lực ở Mỹ...

Lưu vào:
Tác giả chính: Quang Hùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!