Không như kỳ vọng: Thời sự và suy nghĩ

Bài viết phản ánh ý kiến của một số nhà nghiên cứu kinh tế tham dự Hội nghị khoa học ở Singapore, cho rằng: sau khi gia nhập WTO Việt nam không dẫn đến việc đẩy mạnh cải cách cơ cấu, thể chế, chính sách như đã được chờ đợi để đạt được các mục tiêu đầy tham vọng......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Đăng Doanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
WTO
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!