Sông Hồng: 2 đê hay 4 đê?

Những mâu thuẫn trong hai dự án quy hoạch ven bãi sông Hồng, theo dự án các chuyên gia Hàn Quốc đưa ra sẽ đắp thêm mỗi bên bờ sông một con đê nữa; nhưng theo Viện trưởng Viện Quy hoạch thuỷ lợi, như vậy sẽ tốn kém và chưa có nước nào trên thế giới làm bốn con đê cho một dòng sông...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn, Phúc Hậu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!