Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng: Bảo vệ quyền lợi người lao động là tập trung, xuyên suốt

Đại hội Công đoàn lần thư X, ông Đặng Ngọc Tùng đã được bầu làm Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá X; trao đổi của ông với báo chí về nội dung trọng tâm của Tổng LĐLĐVN trong thời gian tới

Lưu vào:
Tác giả chính: Lâm Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương