Quyền hạn và năng lực

Suy ngẫm về quyền hạn và năng lực, trách nhiệm của ĐBQH qua những vấn đề đời sống cấp bách đang diễn ra với dân mà thấy lực bất tòng tâm, uỷ thác của dân thì nhiều mà thực hiện chẳng bao nhiêu. Một trong những nguyên nhân làm hạn chế quyền hạn của ĐBQH đó là phương tiện làm việc và bộ máy giúp việc....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu Ninh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!