Kremlin quen và lạ

Bài giới thiệu về quần thể kiến trúc Kremlin tại Mátxcơva, là di sản thế giới được UNESCO công nhận năm 1990, gồm các cung điện cổ nổi tiếng trên thế giới, nhà thờ, tường thành, tháp...

Lưu vào:
Tác giả chính: Lâm Tuyền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!