Nền kinh tế mới: Sách tham khảo\

Sách trình bày một số nội dung của nền kinh tế mới; những kinh nghiệm của Mỹ trong việc xây dựng thành công nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao và tỷ lệ lạm phát thấp trong những năm 90 thế kỷ XX

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Trung
Đồng tác giả: Trần, Đức Bản
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.01 N254k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn