Barack Obama bắt đầu tổ chức bộ máy cầm quyền

Tân tổng thống Mỹ OBAMA đã tiếp cận và có những lựa chọn đầu tiên cho bộ máy chính quyền sắp tới, mục tiêu xây dựng một nội các gồm cả hai đảng để cân bằng Chính phủ và chọn những gương mặt sáng giá, đúng người đúng việc giữ chức Chánh văn phòng nhà trắng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!