OBAMA - Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ

Ngày 5-11-2008, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã kết thúc, OBAMA đã chiến thắng với 349 phiếu đại cử tri và trở thành vị tổng thống da mầu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, điều đó phá vỡ rào cản phân biệt chủng tộc vốn tồn tại từ lâu tại nước này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quang Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!