Các giải pháp thúc đẩy cải cách Hành chính ở Việt Nam: Sách tham khảo\

Sách phân tích tiến trình cải cách hành chính ở nước ta những năm qua, nêu lên những mặt được cũng như những hạn chế, thiếu xót. Công trình được nhiều nhà khoa học và quản lý nhà nước tham gia với những kiến nghị xác đáng nhằm tháo gà những rào cản hiện nay và thúc đẩy quá trình cải cách hành chính...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Ngọc Hiến
Tác giả tập thể: Học viện Hành chính Quốc gia
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 351.9597 C101g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn