Còn một Hà Nội xưa

Ngoài Hoàng Thành và khu vực 36 phố phường thì khu phố Pháp phía Nam quận Hoàn Kiếm là một không gian giàu giá trị bảo tồn như một sự bổ sung cho vẻ đẹp của toàn bộ Thăng Long-Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Trung Quốc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!