Cái giá của ghế ngoại trưởng Mỹ

Cơ hội và những thách thức khi bà Hillary Clinton trở thành ngoại trưởng Mỹ, không chỉ có bà phải trả giá cho ghế ngoại trưởng mà ông Clinton cũng phải chịu nhiều ràng buộc...

Lưu vào:
Tác giả chính: Châu, Minh Linh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!