Hiến chương ASEAN chính thức có hiệu lực: Một dấu mốc lịch sử

Ngày 15-12-2008, Hiến chương ASEAN đã chính thức có hiệu lực, 30 ngày sau khi được cả 10 nước thành viên nộp lưu chiểu văn kiện phê chuẩn

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Quang Vinh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!