Dấu mốc lịch sử nâng cao vị thế của ASEAN

Ngày 15-12-2008 Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông-Nam Á lần thứ 14 được tổ chức tại Indonesia, thời điểm Hiến chương ASEAN chính thức có hiệu lực, và ảnh hưởng của Hiến chương tới các nước trong khu vực

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng Hạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!