Hiến chương ASEAN: Thiết lập khuôn khổ thể chế và pháp lý cho ASEAN

Hiến chương ASEAN sẽ có hiệu lực trong tháng 12-2008 đã xác định đây là tổ chức liên chính phủ, vượt ra khỏi là một hiệp hội đơn thuần...

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà Quyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!