Thung lũng trường thọ

Thung lũng Đông Sơn thuộc huyện miền núi Tân Sơn, Phú Thọ, với 3000 dân đã có tới 6 cụ trên 100 tuổi và rất nhiều cụ tuổi từ 80-99, các cụ vẫn khoẻ mạnh, thậm chí còn theo đuôi trâu cày mỗi ngày

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!