Sửa đổi một số điều Luật Đất đai: Phải biết nghe dân

Ý kiến trao đổi xoay quanh những quan điểm về nhiều lĩnh vực chưa được ngã ngũ, đặc biệt là chưa lường hết những tác động sau khi Việt Nam gia nhập WTO được đề cập trong một số điều sửa đổi Luật Đất đai

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!