TOKYO với những cái nhất thế giới

Kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -- Nhật bản, bài giới thiệu về thủ đô TOKYO, trái tim của Nhật bản với những kỷ lục: thành phố lớn nhất thế giới, tháp nhẹ nhất thế giới và vòng quay Odaiba cao nhất thế giới......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hải Bằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!