Văn hóa dân tộc trong quá trình mở cửa ở nước ta hiện nay

Tài liệu giới thiệu sự tác động của công cuộc đổi mới, nền kinh tế thị trường đối với nền văn hóa dân tộc. Đưa ra những phương hướng, biện pháp để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01085nam a2200241 a 4500
001 469
005 20161019033456.0
008 041007s1996####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
080 |a 339.13 
080 |a 39 
082 |2 23  |a 306.09  |b V115h 
245 0 |a Văn hóa dân tộc trong quá trình mở cửa ở nước ta hiện nay 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 1996 
300 |a 136tr. 
520 |a Tài liệu giới thiệu sự tác động của công cuộc đổi mới, nền kinh tế thị trường đối với nền văn hóa dân tộc. Đưa ra những phương hướng, biện pháp để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại 
653 |a Lịch sử văn hóa 
653 |a Văn hóa 
911 |a TGH  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040000472 
942 |c BK 
999 |c 394  |d 394 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 306_090000000000000_V115H  |7 0  |9 782  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 306.09 V115h  |p VV00006825  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK